Info fra styret

Hold rømningsveier fri og tenk sikkerhet daglig :)

Borkenes - 22. Jul

23 ºC

Siste nyheter

Ekstraordinært Årsmøte 20.09.19
Etter innkallelse fra Ole Stian...


Oppdatering fra styret fra perioden april, mai og juni
Liten oppdatering på det siste...


Dugnad utført 11.05.19 i sameiet
Det ble lørdags ettermiddag...


Ekstraordinært årsmøte 11.05.19
Etter innkallelse fra Ole Stian...


Dugnad 11. mai
Vi ønsker alle eiere og beboere...


Nyheter

Oppdatering fra styret fra perioden september og oktober

Klokka er stilt, og vi går inn i noen måneder med kortere dager og tid for varmere undertøy. Dermed er det på tide med en kort oppdatering på hva som har skjedd i sameiet de to siste månedene.

Ting som har blitt gjort under perioden, eller som er under planlegging:

 • Brannøvelse - Det ble avholdt en brannøvelse 24.10 hvor en del stilte opp på. Se utsendt rapport for nærmere opplysninger.
 • Ferdigattest - Endelig har kommunen lukket byggesaken på vårt bygg som har stått med med midlertidig brukstillatelse i flere år.
 • Annet:
  • Omlegging av strømmen til heispumpa på egen kurs, samt installering av ny varmeovn i heissjakten ble gjort av Installasjonsservice i september. Det har på de to siste kontrollene av heissjakten (som utføres annenhver uke) vært varmt og tørt i heisbunnen.
  • Biler har stått over lengre tid og på natten fremfor bygget. Ber beboere påse at vi holder parkeringene fremfor bygget mot verandaene mest mulig fri for biler, spesielt over lengre tidsrom og definitivt på natten. Dette grunnet at kommunen har sagt plassen må være mest mulig fremkommelig for redningsersonell, samt brøytemannskap på vinteren. Anbefales at besøkende helst bruker leilighetenes parkeringsplasser om ledig, eller gjesteparkeringene på enden av garasjene, eller den mellom parkeringen til leilighet A og B mot Borkenes.
  • Ellers har det blitt påminnet om alles ansvar om diverse vedrørende VVS, rømningsveier og ting rundt brannsikkerhet. Håper alle tar dette på alvor, selv om det mases litt på dette. Dette til det beste for alle beboerne og bygget.
 • Under planlegging/arbeid:
  • Trondenes Maskin skal ordne en liten grøft på baksiden for å lette litt på gjørmeproblematikken på våren, fjerne slam fra pukk langs muren og ordne kummen fremfor leilighet D sin garasje i nærmeste fremtid. Sistnevnte var det som ble krevd gjort av Julian Solnes, da han ikke vil risikere å ødelegge sitt brøyteutstyr der.
  • Gjørmeproblematikken fra jordet bak bygget. Kommunen har ikke svart meg på dette. Men vi får ikke gjort noe med dette da vinteren er i gang. Må sees på til neste år. Men tror nok vi må ta denne kostnaden selv desverre.
  • Oppfølging av sprinklerkontrollrapport. Har ikke avtalt noe videre her med Borkenes Sanitær & Varme. Kommer tilbake til dette. Vi må ha nok penger til dette også, så må muligens vente til over nyåret.
  • Mangler skilt til brannslukningsapparater i fellesgangene i 2., 3. og 4. etasje. Forespørsel på hva det koster fra Byggsikkerhet hvor vi kjøpte de forrige. Dette ble avglemt etter forrige periode. Skal sende inn forespørsel nå.
  • Maling/beising må fortsettes på til neste år, da det ikke ble ferdigstilt i år.