Info fra styret

Hold rømningsveier fri og tenk sikkerhet daglig :)

Borkenes - 30. Nov

-3 ºC

Siste nyheter

Ekstraordinært Årsmøte 20.09.19
Etter innkallelse fra Ole Stian...


Oppdatering fra styret fra perioden april, mai og juni
Liten oppdatering på det siste...


Dugnad utført 11.05.19 i sameiet
Det ble lørdags ettermiddag...


Ekstraordinært årsmøte 11.05.19
Etter innkallelse fra Ole Stian...


Dugnad 11. mai
Vi ønsker alle eiere og beboere...


Nyheter

HMS - Helse, miljø og sikkerhet og Internkontroll

Styret har den siste tiden etter årsmøte jobbet med å få på plass et fungerende HMS system sammen med styret.com, som skal bevare og øke verdien på eiendommen, hindre personskader, hindre skader på bygg og redusere skadeomfanget dersom skade skulle inntreffe.

En av grunnene til å få alt samlet i en portal styret har tilgang på, var å lage, utføre og dokumentere HMS arbeidet vi gjør og skal gjøre fremover. For det er en god del som er påkrevd at vi skal utføre og dokumentere at vi har gjort. Dette er en kontinuerlig prosess, som alltids kan forbedres. Vi har sett på det vi mener er viktig for vår del med råd fra styret.com, men også andre som leverandører og laget rutiner på kontroller og tiltak som må gjøres til en gitt tid så og så ofte. Om noen av dere har tips eller forslag til hva som bør sees på, følges opp eller gjøres noe med i forhold til HMS, så nøl ikke med å ta kontakt.

Styret skal i allefall gjøre sitt beste til en hver tid for å sikre personer og bygg på best mulig måte. Dere vil kanskje føle at enkelte ting blir "litt for mye" av informasjon og kanskje "unødvendig". Men vi som styret er pliktig til å informere dere om HMS, samt informere dere om å gjøre en del i deres leilighet i forhold til dette. Og vi anbefaler dere på det sterkeste og lese det som informeres om, og utføre det som bes utført (som også er vedtektfestet). For husk vi er ikke bedre enn det svakeste ledd. Og er det noe som virker uforståelig eller uklart, aldri nøl med å ta kontakt med oss. Vi hjelper mer enn gjerne til hvor vi kan.

Noe av vårt arbeid vil dere måtte ta del i selv som sagt, mens mye annet vil dere ikke legge merke til. Men om dere lurer etterhvert på om ting blir fulgt opp, eller trenger info om dette til noe annet som for eksempel ved salg. Da kan dere be om å få pdf-fil av driftsrapporten til sameiet, som viser de rutinene vi har utført i forhold til internkontroll av HMS som styret har satt opp.

Vi ønsker at sameiet skal være veldrevet og trygt nå og i fremtiden.