Info fra styret

Hold rømningsveier fri og tenk sikkerhet daglig :)

Borkenes - 30. Nov

-3 ºC

Siste nyheter

Ekstraordinært Årsmøte 20.09.19
Etter innkallelse fra Ole Stian...


Oppdatering fra styret fra perioden april, mai og juni
Liten oppdatering på det siste...


Dugnad utført 11.05.19 i sameiet
Det ble lørdags ettermiddag...


Ekstraordinært årsmøte 11.05.19
Etter innkallelse fra Ole Stian...


Dugnad 11. mai
Vi ønsker alle eiere og beboere...


Nyheter

Varsel om økning av fellesutgifter

Det har blitt fattet vedtak av styret om økning av fellesutgifter fra og med 3. kvartal 2018. Alle eierne eller kontaktpersoner for eierne har mottatt e-post om dette tidligere i dag.

Varsel om økning av fellesutgifter fra og med 3. kvartal 2018

Sameiet har det siste året har hatt mye ekstra innkrevninger av kapital til gjennomføring av nødvendige tiltak. Så store innkrevninger gagner ingen, og iallfall ikke flere over korte perioder.

Vi har jo som kjent denne vinteren hatt et kondens problem på taket en gang. Ingen av oss vet om det å åpne luftingen, som ble bestemt av sameierne ved avstemning i februar holder langsiktig.

Taket har ellers fått tilstandgrad 2 av takstmann i forbindelse med salg av leilighet F. Dermed har styret sett seg nødt til å fatte et vedtak om økning av fellesutgiftene for å imøtekomme mulige store utgifter på taket i fremtiden.

Styrets vedtak

Det ble på styremøte 14.03.18 fattet et enstemmig vedtak om å øke budsjettet for vedlikehold med 100.000 kr i året. Dette øremerkes taket og skal betales inn som andre fellesutgifter månedlig etter eierbrøk.

Det ble bestemt at dette skal tre i kraft allerede fra og med 3. kvartal 2018, altså første økning vil komme på faktura med innbetalingsfrist 20.07.18. Dette sendes ut av regnskapsfører.