Info fra styret

Hold rømningsveier fri og tenk sikkerhet daglig :)

Borkenes - 30. Nov

-3 ºC

Siste nyheter

Ekstraordinært Årsmøte 20.09.19
Etter innkallelse fra Ole Stian...


Oppdatering fra styret fra perioden april, mai og juni
Liten oppdatering på det siste...


Dugnad utført 11.05.19 i sameiet
Det ble lørdags ettermiddag...


Ekstraordinært årsmøte 11.05.19
Etter innkallelse fra Ole Stian...


Dugnad 11. mai
Vi ønsker alle eiere og beboere...


Nyheter

El-kontroll 17.04 avdekket feil - Husk ditt ansvar som eier

El-kontrollen gjort av Installasjonsservice AS 17.04 avdekket en del feil på det elektriske anlegget. Vi vet at en stor del av husbrannene i Norge oppstår nettopp på grunn av feil på el-anlegget. Næringsbygg som sameiet går under har krav om kontroll hvert 3. år, mens eiere av leiligheter og hus har ikke krav om et spesifikt tidsintervall på kontrollene. Derimot har eierne selvfølgelig ansvar for det elektriske anlegget i sin egen bolig.

Feilene funnet etter el-kontrollen måtte så klart utbedres så raskt det lot seg gjøre. Styret valgte å få det ordnet slik at alles trygghet var i varetatt.

Det ble samtidig gjennomført el-kontroll i leilighet B og E etter eiernes ønsker. Leilighet E hadde ingen avvik. Men i leilighet B ble det funnet feil. Disse er også bekreftet rettet opp.

Norge er et av de landene i verden hvor mange av brannene starter på grunn av feil på det elektriske anlegget. Dette har ført til at det er blitt laget lov om systematisk internkontroll av el-anlegget for bedrifter og andre virksomheter som vårt sameie. Selv utfører vi enkle kontroller en gang i måneden.

I private boliger, som hver av eierne sine leiligheter, er det eieren selv som er ansvarlig for sikkerheten og vedlikeholdet av det elektriske anlegget. Hvis det skjer skader eller ulykker på andre eller andres leiligheter på grunn av manglende vedlikehold i en spesifikk leilighet, vil det kunne bety rettslig ansvar for eieren det gjelder.

På grunn av disse oppdagete feilene, eiernes store ansvar og ikke minst på grunn av alles sikkerhet, så anbefales det på det sterkeste at resten av eierne gjennomfører en slik el-kontroll av et firma som har autorisasjon til å gjøre det.

Om dere gjennomfører en slik kontroll, gjerne send over dokumentasjon så vi kan registrere det, da det også kan hjelpe på billigere forsikring i fremtiden for sameiet.