Info fra styret

Hold rømningsveier fri og tenk sikkerhet daglig :)

Borkenes - 22. Jul

23 ºC

Siste nyheter

Ekstraordinært Årsmøte 20.09.19
Etter innkallelse fra Ole Stian...


Oppdatering fra styret fra perioden april, mai og juni
Liten oppdatering på det siste...


Dugnad utført 11.05.19 i sameiet
Det ble lørdags ettermiddag...


Ekstraordinært årsmøte 11.05.19
Etter innkallelse fra Ole Stian...


Dugnad 11. mai
Vi ønsker alle eiere og beboere...


Nyheter

Oppdatering fra styret fra perioden juli og august

Sommeren er ikke akkurat perioden hvor det er størst aktivitet. Men her er en liten oppdatering på hva som har skjedd i sameiet.

Ting som har blitt gjort under perioden, eller som er under planlegging:

 • Sprinklerkontroll - Fått tilbakemelding på at toalettene i de leilighetene som har sprinkler har dette koblet opp mot sprinklersystemet i hver leilighet. Derfor kan ikke disse ha alarm som anbefalt for evt. utløsning. Ellers er de rør i forskjellige innspeksjonsluker i 1. etasje merket.
 • Brannalarmsystemet - En detektor i leilighet D begynte med små pip. Det viste seg å være dårlig batteri. Ble skiftet av Byggsikkerhet da de batteriene ble sagt til å minimum vare i ett år, men opp til 2-3 år. For disse skal holde å skiftes ved den årlige kontrollen av anlegget.
 • Maling/Beising - De fleste leilighetene har startet på vedlikeholdet av vannbordene i hver leilighet etter innkjøp maling og utstyr. Men på grunn av dårlig vær ser det ut til at noe muligens må vente til neste år. Frist var satt til 15. september. Men om det skulle være godt vær etter det så skal ikke fristen stå i veien.
 • Annet:
  • På vår rutinekontroll av rømningsveier ble det i juli oppdaget gjennstander i fellesganger og på rømningsverandaer. Selv etter flere varsler så tok det lang tid før vedkommende fjernet gjennstanden. Vil påminne om at neste gang vil gjennstanden bli fjernet uten videre forvarsel.
  • Det fløt litt vann i nærheten av hovedveien og parekringsplassen tidligere i sommer. Monika kontaktet noen som grov opp dette området hvor avløpet fra en elv møter avløpet fra grøften ved siden av parkeringen. Dette ble stående åpen. Etter at Børge tok kontakt med Br. Killi. ble området ordnet en gang i august og ser nå ut til å være i orden.
  • Innbetaling av ekstramidler til avsetting til tak ble igangsatt gjeldende fra juli. Ble opplyst fra forretsningsfører at enkelte manglet innbetaling, som også har blitt purret på. Vil minne om at innbetalingene blir gjort til korrekt tidspunkt. For purringer vil bli fakturert med 250 kr i tillegg til morarenter.
 • Under planlegging/arbeid:
  • Gjørmeproblematikken fra jordet bak bygget. Monika har kjøpt inn frø til å så i skråningen bak bygget. Dette får nok ikke nok feste før vinteren, derfor ikke gjort noe med. Har enda ikke hørt mere fra kommunen. Skal purre på det nå denne uken.
  • Oppfølging av sprinklerkontrollrapport. Snakket med Borkenes Sanitær & Varme om befaring for utføring av noen av punktene. Dette var før ferien, og det ble kun avtalt en gang etter fellesferien.
  • Oppfølging av heiskontrollrapport.
  • Har også snakket om å få tilbud fra Installasjonsservice på utføring av strømuttak til heispumpa og se på varmovnen i heissjakta. Vil forespørre dem om dette arbeidet på mail denne uka.
  • Mangler skilt til brannslukningsapparater i fellesgangene i 2., 3. og 4. etasje. Forespørsel på hva det koster fra Byggsikkerhet hvor vi kjøpte de forrige.
  • Maling/beising skal utføres innen 15. september så godt det lar seg gjøre.

Salg av leiligheter:

 • Leilighet B - Ble lagt ut for salg i juni.
 • Leilighet F - Ble lagt ut for salg i februar.